آب انبار کیش

آب انبار کیش

از قدیم در کیش یکی از راههای ذخیره آب ساختن آب انبار کیش بوده است.برای ذخیره آبهای سطحی در سال هفتاد و دو یک آب انبار دو قلو با 5 بادگیر است که به سبک سنتی در محدوده شهر حریره  و در کنار درخت سبز ساخته شد.و با گذشت زمان و ساخت و سازها این آب انبار کیش  تبدیل به آب شیرین کن برای تهیه ی آب شیرین منطقه شد.معماری این بنا سنتی برای بازدیدکنندگان بسیار جالب است.