آب و هوای کیش

آب و هوای کیش اکثر اوقات مرطوب و گرم است و میانگین دما بیست و شش درجه سانتیگراد است.هوای این جزیره بر اثر هوای جنوب و شمال غرب تغییر می کند و در کل  خشک و کم باران است. و در زمستان بارندگی همراه با رگبار نیز هست.