آکواریوم کیش

 

آکواریوم کیش

آکواریوم کیش خليج فارس دارای آبزيان بسيار گوناگونی است.این آکواریوم کیش در ساختمان کانون هنر واقع شده است و انواع گوناگون ماهی های زیبای خلیج فارس در آن وجود دارد.همچنین گردشگران در اطراف ساحل، مي توانند انواع ماهي ها و آبزيان گوناگون و عجیب را مشاهده کنند.