اسب سواری در جزیره کیش

اسب سواری در جزیره کیش

باشگاه اسب سواری کیش در شمال این جزیره و کنار دهکده المپیک واقع شده است.باشگاه اسب سواری کیش در سال هفتاد و دو احداث گردید.این ورزش باعث راحتی و آرامش و سلامت جسمی فرد می گردد.کورس مسابقه ی اسب سواری در این باشگاه برگزار می گردد.این باشگاه شامل پنجاه راس اسب  از نژادهای مختلف،درمانگاه دامپزشکی و افراد برای مراقبت از اسبها می باشد.