اسکی روی آب کیش

اسکی روی آب کیش

یکی از ورزشهای آبی در جزیره ی کیش ورزش آبی است.علاقه مندان به این ورزش با اسکی به وسایل موتوری با سرعت 30 کیلومتر در ساعت بر روی آب حرکت می کنند. محدوده ی مسابقه دارای 200 متر طول و 20 متر عرض میباشد.و این محدوده با گوی های شناور تعیین گردیده اند.در این ورزش هر اسکی به یک قایق موتوری وصل می شود و بر روی اب حرکت می کند.در این نوع ورزش استقامت و قدرت بدنی لازم است.و باید تعادل داشته باشید.