افتتاح اولین بیمارستان فوق تخصصی بین المللی در کیش

این بیمارستان بین المللی و  فوق تخصصی ایرانیان با مدیر عامل کیش افتتاح گردید.به گزارش روابط عمومی کیش آقای مونسان مدیر عامل کیش در مراسم گشایش این بیمارستان گفت:با تمام امکانات در این بیمارستان در راستای سلامت و گسترش گردشگری در کیش حمایت خواهیم کرد