افتتاح قطار شهری در کیش 

به گزارش کیش ایرنا قطار شهری ال آر تی در کیش احداث گردید.این قطار شهری در مسیر  شهرهای اطراف و فرودگاه طراحی شده و از مسیرهای تجاری و گردشگری عبور میکند این قطار شهری در مراحل ابتدایی ساخت قرار دارد و بعد از طراحی به سرمایه گذاران خصوصی واگذار می شود.