افتتاح چهارمین نمایشگاه شهر ایده آل کیش

این نمایشگاه در روز 26 بهمن شنبه در مرکز نمایشگاههای بین المللی گشایش یافت.به گزارش روابط عمومی جزیره کیش مدیر عامل کیش آقای مونسان ضمن بازدید از این نمایشگاه از غرفه های شهرداری این نتمایشگاه نیز دیدن کردند.در این نمایشگاه هفتاد غرفه دستاوردها و فرصت های سرمایه گذاری شهرداری به نمایش گذاشته شد.