بارش باران در جزیره کیش

 بارش باران در کیش به اندازه ده میلی لیتر در جزیره کیش ساکنان شهر را به استقبال هوای بهاری برد.به گزارش روابط عمومی جزیره کیش اولین بارش باران در کیش گردشگران و ساکنان این شهر را خوشحال کرد و باعث طراوت و تمیزی هوای شهر و گیاهان و درختان شد.این بارش در دو روز 26 و 27 آبان بارید و به گزارش هواشناسی ادامه خواهد داشت.