بازار زیتون کیش

بازار زیتون کیش

بازار زیتون کیش با مساحت بیست و پنج هزار متر مربع  یکی از مدرنترین و بهترین بازارهای جزیره کیش است که با بهترین مصالح ساختمانی احداث گردیده است.این بازار 3 طبقه با نود و پنج واحد تجاری و دوازده غرفه اداری نیز است.شامل خدماتی از قبیل پارکینگ،سیستمهای صوتی و مرکزی،سیستمهای تهویه هوا و فضای سبز است.