بازار سفین کیش

بازار سفین کیش

بازار سفین کیش که در قسمت غرب جزیره کیش و جنب ساحل شمالی قرار دارد و بعنوان مرکز تفریحی محسوب می شود و یک بازار قدیمی است.این بازار سفین کیش که شامل شصت و نه غرفه است و تهویه مطبوع در فضای سرپوشیده دارد.

تلفن :4432120_0764