بازار مرجان کیش

بازار مرجان کیش

این بازار دقیقا قبل از ساحل مرجان است و یکی از لوکس ترین بازارهای کیش است.بازار مرجان در کنار هتل سیمرغ،شباویز و کوثر و پارک دلفینها احداث شده است و نسبتا از مرکز شهر دور می باشد.بیشتر غرفه ها در این بازار خالی است و بیشتر پوشاک با قیمت مناسب در این بازار عرضه می گردد.با اینکه در منطقه ی ساحلی و خوب واقع شده است بازدید کننده آن کم است.