بازار ونوس کیش

بازار ونوس کیش

این بازار یکی از بازار های قدیمی جزیره کیش است و حدود پانزده سال سابقه ی فعالیت دارد.این بازار شامل  2 طبقه است که در طبقه اول آن فروشگاه و در طبقه دوم آن واحدهای اداری و خدماتی است.این بازار بیشتر پوشاک زنانه را عرضه میکند .این بازار در خیابان سنایی و در کنار بازار مریم واقع شده است. و بازدید کنندگان زیادی دارد.