بازار پارس خلیج کیش

بازار پارس خلیج کیش

بازار پارس خلیج یکی از مناطق آزاد کیش است.این بازار در کنار بازار عربها و در منطقه ی بومی نشین تاسیس گردید و دارای صدو پنجاه غرفه نیز هست که در این غرفه ها انواع لوازم خانگی،پوشاک و آرایشی ارائه میشود.این بازار کمی دور از شهر قرار دارد.