بازار چینی ها کیش

بازار چینی ها کیش

این بازار که در کنار مرکز خرید پردیس و جنب اسکله ی تفریحی قرار دارد دارای محصولات چینی و ارزان قیمت است. و همچنین بازار مریم و بازار صفین نیز حصولات زیادی از چین دارند.