بازدید مدیرعامل کیش از پارک آبی کیش

با هدف افزایش فضاهای تفریحی در کیش این پارک آبی در سواحل جنوبی کیش تا سال 93 تاسیس می گردد.به گزارش روابط عمومی کیش مدیر عامل کیش آقای مونسان در روز صبح دوشنبه از این پارک دیدن کردند و گزارشات لازم درباره نحوه برق رسانی،پیش بینی پارکینگ،راههای متصل با پارک را دادند.