بازسازی و ترمیم کشتی یونانی کیش

به گزارش معاون کیش کشتی یونانی کیش درحال پوسیدگی و از بین رفتن است.بنابراین طرحهایی برای بازسازی این کشتی اجرا خواهد شد.همچنین تائتر جشنواره فجر در کنار این مکان دیدنی برگزار خواهد شد.این کشتی یونانی دارای طولی به اندازه سی و شش متر و وزن بیش از هفت هزار تن است که در سال چهل و پنج  در هنگام برگشت به یونان در نزدیکی روستای باغو که در سمت غرب ساحل است به گل نشست