برگزاری جشن نوروز در فرهنگسرای سنایی کیش

این جشن نوروزی در روز 21 اسفندماه در فرهنگسرای سنایی برگزار میشود.به گزارش روابط عمومی کیش جشن نوروزی کیش در ساعت هجده در فرهنگسرای سنایی کیش اجرا خواهد گردید

این جشن شامل مسابقه،سرگرمی،تئاتر و مراسم سال نو و رسوم سنتی کشورمان است.