برگزاری رالی خانواده در کیش

سیزدهمین رالی خانواده در 9 اسفند اجرا گردید به گزارش روابط عمومی کیش این رقابت ها با همکاری آموزش و ورزش کیش و اتومبیل رانی کیش در نهم اسفند روز جمعه در بهشت خانواده برگزار گردید.