برگزاری نخستین نمایشگاه دام و طیور در کیش

اولین نمایشگاه صنعت دام ،طیور و دامپزشکی در اسفند سال جاری آغاز می شود به گزارش روابط عمومی کیش این نمایشگاه در زمینه بهداشت دام،تغذیه دامها ،لوازم مجهز برای پرورش و تامین خواراک سالم دام است در این نمایشگاه بیش از دویست شرکت داخلی و شصت و شش شرکت خارجی در زمینه های گوناگون در مکانی با مساحت بیست و یک هزار متر مربع شرکت خواهند کرد.

.