برگزاری همایش پیوند اعضا و اهدای عضو در جزیره کیش

به گزارش روابط عمومی کیش این همایش در روز هجدهم دیماه در مرکز همایشهای بین المللی برگزار می شود.این همایش با هدف گسترش فرهنگ اهدای عضو برگزار می شود.در این همایش دکترهای فوق تخصص پیون اعضا و اساتید برجسته دانشگاه علوم پزشکی شیراز سخنرانی خواهند کرد همچنین بازیگر معروف سینمای ایران کامبیز دیر باز مهمان این مراسم خواهد بود.