تبدیل روستای باغو به منطقه ی گردشگری

تنهای روستای کیش تبدیل به منطقه ی گردشگری شد به گزارش روابط عمومی کیش به منطقه ی تفریحی تبدیل خواهد شد و برای همکاری ساکنان این روستا همه ی این منطقه به ساکنان واگذار خواهد شد.تنها روستاي جزيره كيش با نام باغو به منطقه ويژه گردشگري تبديل مي شود.شغل مردم این روستا دامداری بوده است و با تولید عسل در امد داشته اند و اکنون زمینه اقتصادی بیش از قبل برای این روستا رونق یافته است.