نام

شماره تلفن و تلفن همراه

كد : 98764 +

فرودگاه

4443200- 4443300

اطلاعات تلفن

118

اطلاعات پرواز

199

آتش نشانی

125

اطلاعات بندرگاه

4422300

بندرگاه

1-4424960

اورژانس

115

گشت دريايي

09347697100

درياباني كيش

07644425610

پليس

110

نيروي انتظامي

4441160  و  4 - 4441162

دفتر نظارت همگاني نيروي انتظامي

197

كلانتري 12 (ميرمهنا)

1-4431820

انتظامات سازمان منطقه آزاد كيش

4422905

مديريت حمل و نقل و ترافيك كيش

4423900 و 4431980

حمل و نقل و ترافيك كيش (شكايات تاكسي ها و ...)

 141

كنترل ترافيك (راهنمايي و رانندگي)

4440222

دادگستري

7 - 4420366

اداره اطلاعات

113

 نمايندگي وزارت امورخارجه در كيش (صدور رواديد سرزمين اصلي)

        8-4423457

فكس: 4423437

اتفاقات آب

4424343

اتفاقات برق

4422626

ساعت گويا

119

رزرواسيون هتل ها در فرودگاه (جامعه هتلداران)

4443460

جامعه هتلداران

4453170

جامعه بازاريان

4420600 و 4424521 و 4423682
فاكس: 4423680

گمرك سازمان (در بندرگاه)

 12- 4424011 و 4422264

گمرك سازمان (درفرودگاه – پروازهاي خارجي)

4442878

گمرك ايران (در بندرگاه)

7-4423398 و 4422578

گمرك ايران (در فرودگاه)

4443300 و4444690 
داخلي: 252 

شركت حمل و نقل ساحل كيش (صدور بارنامه از مبدأ كيش)

4424115

كشتيراني والفجر

9 - 4421767

اداره ثبت اسناد و املاك كشوري (شعبه كيش)

6 - 4432025

دفتر اسناد رسمي شماره 20 (روبروي هتل گلديس)

4420091 و 4420209

دفتر اسناد رسمي شماره 38 (ميرمهنا)

9 - 4430818

نداي قرآن

144

امام جمعه كيش

4430088

امام جمعه اهل سنت

4430229

آموزش و پرورش

7 - 4430026 و

3 - 4430142

صدا و سيما

 162و 2 - 4422151

راديو كيش ( 8/96 FM )

4422252

اداره پست

 193و  4421231

پست سريع بين المللي DHL

4445999 و 09347693610

شركت مخابرات

135و  4422121

بخشداري كيش

6 - 4430625

شركت تعاوني كاركنان سازمان 1-4455360
معاونت اجتماعي 9-4455367

كيش گاز

4441313

اداره مجوزهاي اقتصادي 6-4453384

 

سازمان و شركت هاي تابعه

نام

شماره تلفن و تلفن همراه

سازمان منطقه آزاد كيش

2 -4422141

روابط عمومي سازمان منطقه آزاد كيش

4422675

امور حقوقي سازمان

4423550

ثبت شركت ها و مالكيت هاي صنعتي (واحد حقوقي سازمان)

4453388

دانشگاه كيش

4422299

شركت آب كيش

4431970 و 4432641

شركت آب و برق كيش

1-4424880

شركت سرمايه گذاري و توسعه كيش

5-4421380

شركت هواپيمايي كيش

4455729

موسسه آموزشي علوم و فنون كيش

2-4455770

معاونت ورزش و تفريحات سالم كيش

4423696 و 4422511

امور زنان

4422335 و4420341

فرهنگسراي سنايي (دفتر ثبت نام كلاس هاي آموزشي)

4424918

 

 

درماني، بهداشتي

نام

شماره تلفن و تلفن همراه

بيمارستان

4-4459400

كلينيك خانواده

4420498

مركز بهداشت

4432424

شكايات بهداشتي

4423311 و 4432424

هلال احمر

5-4440704

اداره نظارت بر ضوابط بهداشت انساني و استاندارد كالا

4-4433021

داروخانه سها

4424537

داروخانه پرديس

4422419

داروخانه عميد

4423129

سازمان تأمين اجتماعي

142 و 2 - 4422181 و 4423821

نداي بهداشت

165

 

صدور كارت

نام

شماره تلفن و تلفن همراه

صدور كارت بازرگاني

4421328

صدور كارت كيشوند

4455188 و  4455153-4

صدور كارت سبز فرودگاه

4443300
داخلي:323

صدور كارت سبز بندرگاه

4423349