نرخ تور کیش از شیراز اردیبهشت 93 هتل سارا

 تور کیش هتل سارا

       قیمت تور                                    دو شب و سه روز         سه شب و چهار روز

هر نفر در اتاق 2 تخته                                 389000  تومان                465000 تومان

هر نفر در اتاق 3 تخته                                 371000 تومان               397000 تومان

هر نفر در اتاق 4 تخته                                  374000 تومان               395000 تومان

********************************************************* 

خدمات  : بلیط ، استقبال فرودگاهی ،اقامت با صبحانه و ناهار بوفه ،سرویس رایگان به مراکز خرید، درصد تخفیف گردشگری ( پارک دلفین ها و پرندگان)

 ********************************************************* 

اطلاعات تور:قیمت های درج شده ارقام پايه بوده و  نرخ تور بسته به روز رفت و برگشت ممكن است تغییر کند  .ساعت تحویل اتاق 14:00 و ساعت تخلیه اتاق 12:00 می باشد.  

تلفنهاي رزرو تور كيش :  42632 و88530609

 


تور کیش نوروز 93 از شیراز هتل داريوش

 تور کیش  هتل داريوش

 
 قیمت اتاقهای رو به باغ                           دو شب و سه روز          سه شب و چهار روز
 
 هر نفر در اتاق 2 تخته                                 741000 تومان                875000 تومان
 
 هر نفر در اتاق 3 تخته                                 730000 تومان                856000 تومان
 
                              
  قیمت اتاقهای رو به دریا                       دوشب و سه روز           سه شب و چهار روز
 
 هر نفر در اتاق 2 تخته                                   741000 تومان                832000 تومان
 
هر نفر در اتاق 3 تخته                                    721000 تومان               820000تومان
 
           
 *********************************************************
 
خدمات تور : بلیط ، استقبال فرودگاهی ، اقامت با صبحانه و ناهار بوفه ، 50% تخفیف پارک دلفین ها و پرندگان .
 
*********************************************************
 
اطلاعات تور: قیمت های درج شده ارقام پايه بوده و  نرخ تور بسته به روز رفت و برگشت ممكن است تغییر کند  .ساعت تحویل اتاق 14:00 و ساعت تخلیه اتاق 12:00 می باشد.  

تلفنهاي رزرو تور كيش  42632 و88530609

تور کیش نوروز 93 از شیراز هتل جام جم

 

       قیمت تور                                     دو شب و سه روز           سه شب و چهار روز

 هر نفر در اتاق 2 تخته                                  371000 تومان               461000 تومان

 هر نفر در اتاق 3 تخته                                 369000 تومان               441000 تومان

 هر نفر در اتاق 4 تخته                                 362000 تومان               410000 تومان

*********************************************************                          

 خدمات : بلیط ، استقبال فرودگاهی  ،اقامت با صبحانه ،درصد تخفیف گردشگری ( پارک دلفین ها و پرندگان).

  *******************************************************

 اطلاعات تور: قیمت های درج شده ارقام پايه بوده و  نرخ تور بسته به روز رفت و برگشت ممكن است تغییر کند  .ساعت تحویل اتاق 14:00 و ساعت تخلیه اتاق 12:00 می باشد.  

تلفنهاي رزرو تور كيش : 42632 و88530609


تور کیش از شیراز تعطیلات نوروز 93 هتل سارا

 تور کیش هتل سارا

     

  قیمت تور                                    دو شب و سه روز                           تاریخ رفت و برگشت

هر نفر در اتاق 2 تخته                                 610000  تومان                                      25-28

هر نفر در اتاق 3 تخته                                 531000 تومان              

هر نفر در اتاق 4 تخته                                 511000 تومان              

********************************************************* 

خدمات  : بلیط ، استقبال فرودگاهی ،اقامت با صبحانه و ناهار بوفه ،سرویس رایگان به مراکز خرید، درصد تخفیف گردشگری ( پارک دلفین ها و پرندگان)

 ********************************************************* 

اطلاعات تور:قیمت های درج شده ارقام پايه بوده و  نرخ تور بسته به روز رفت و برگشت ممكن است تغییر کند  .ساعت تحویل اتاق 14:00 و ساعت تخلیه اتاق 12:00 می باشد.  

تلفنهاي رزرو تور كيش :  42632 و88530609

 

 تور کیش از شیراز هتل سارا

 تور کیش هتل سارا

       قیمت تور                                    دو شب و سه روز         سه شب و چهار روز

هر نفر در اتاق 2 تخته                                 351000  تومان                373000 تومان

هر نفر در اتاق 3 تخته                                 348000 تومان               368000 تومان

هر نفر در اتاق 4 تخته                                 345000 تومان               367000 تومان

********************************************************* 

خدمات  : بلیط ، استقبال فرودگاهی ،اقامت با صبحانه و ناهار بوفه ،سرویس رایگان به مراکز خرید، درصد تخفیف گردشگری ( پارک دلفین ها و پرندگان)

 ********************************************************* 

اطلاعات تور:قیمت های درج شده ارقام پايه بوده و  نرخ تور بسته به روز رفت و برگشت ممكن است تغییر کند  .ساعت تحویل اتاق 14:00 و ساعت تخلیه اتاق 12:00 می باشد.  

تلفنهاي رزرو تور كيش :  42632 و88530609

 

******************************************************************

تور کیش از شیراز هتل جام 

 

       قیمت تور                                     دو شب و سه روز           سه شب و چهار روز

 هر نفر در اتاق 2 تخته                                  350000 تومان               359000 تومان

 هر نفر در اتاق 3 تخته                                 347000 تومان               351000 تومان

 هر نفر در اتاق 4 تخته                                 343000 تومان               349000 تومان

*********************************************************                          

 خدمات : بلیط ، استقبال فرودگاهی  ،اقامت با صبحانه ،درصد تخفیف گردشگری ( پارک دلفین ها و پرندگان).

  *******************************************************

 اطلاعات تور: قیمت های درج شده ارقام پايه بوده و  نرخ تور بسته به روز رفت و برگشت ممكن است تغییر کند  .ساعت تحویل اتاق 14:00 و ساعت تخلیه اتاق 12:00 می باشد.  

تلفنهاي رزرو تور كيش : 42632 و88530609