توصیه های سفر هوایی به کیش

1-لباس مناسب بپوشید

2-از در آوردن کفش پرهیز کنید

3-تقویت سیستم ایمنی بدن

4-یک بطری آب به همراه داشته باشید

5-پاهای تان را روی هم نیندازید