جت اسکی کیش

علاقه مندان به جت اسکی میتوانند ببه یکی از کلوبهای غواصی جزیره کیش مراجعه کنند

شرایط استفاده جت اسکی جزیره کیش:

1- فقط یک جت اسکی به گروه یا خانواده تعلق می گیرد.

2-باید برگه قرارداد را به دقات مطالعه نموده و کامل کنید.

3- اشخاصی که وزن بالا دارند باید تنهایی سوار جت اسکی شوند.

4-آموزشهای مربی جت اسکی را باید به دقت گوش داده و یاد بگیرید و تمام نکات را رعایت کنید.

5-هرگونه حرکت و مانور غیر معمول ممنوع و خطرناک است.

6-حرکت به وسیله ی جت اسکی فقط در محدوده های مشخص شده و با سرعت تعیین شده باید صورت گیرد.

7-در هنگام حرکت باید با همه ی موانع و شناورها به اندازه ی صد متر فاصله داشته باشید

8-در زمان نزدیک شدن به ساحل و دور زدن باید سرعت خود را کم کنید.

جت اسکی کیش

 

جت اسکی کیش