حضور شرکت هواپیمایی کیش در هفتمین نمایشگاه گردشگری کیش

این شرکت با برنامه های ویژه در هفتمین نمایشگاه هتلداری و گردشگری کیش شرکت میکند و تا یازده بهمن ماه ادامه دارد.