دانشگاه‌ جزیره کیش

بیشتر دانشگاه های جزیره کیش وابسته به دانشگاه تهران و صنعتی شریف هستند.رشته های دانشگاهای کیش شامل مهندسی الکترونیک، حقوق، مهندسی برق،MBA ،IT است که در دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکترا تدریس میشود.و با دانشگاههای کشورهای استرلیا (موناش) و مالزی همکاری می کند.