درباره جزیره کیش

دویست میلیون سال قبل در اثر حرکات زیاد و فشار زیاد قاره ها چین خوردگیها و کوه های زیادی به وجود آمدند که سبب جدا شدن شبه جزیره عربستان و صفحه قاره آفریقا از آفریقا شد و به قاره آسیا پیوست.و در اثر همین فشارها چین خوردگی بزرگی در قسمت جنوب شرقی ایران و در کوههای زاگرس به وجود آمد که کوه زاگرس و کوه دنا در بویر احمد به وجود آمد.و جزیره ی کیش و دیگر تنگه های هرمز بر اثر این چین خوردگیها به وجود آمدند.جزیره ی کیش یکی از جزایر خلیج فارس است .در سالهای گذشته نام این جزیره قیس نامیده میشد.شهرستان بندر لنگه که در استان هرمزگان واقع شده است و از مکانهای دیدنی است از توابع جزیره ی کیش نیز هست.این جزیره به شکل بیضی است و هر سال یک میلیون گردشگر را جذب می کند.