درخت سبز کیش

 یکی از مناطق سرسبز کیش در انتهای طولانی ترین مسیر آبرفتی و در قسمت شمال کیش است.این منطقه سرسبز در محیط اطراف خود دارای یکی از کهنسال ترین و قدیمی ترین درختان لور جزیره است.این منطقه مانند شمال کشور ایران است.یکی از درختان این منطقه که حدود ششصد سال عمر دارد.بر روی شاخه های این درخت عظیم پارچه هایی گره زده شده وجود دارند.که نشان دهنده مقدس بودن این درخت است.و عده ای اعتقاد دارند که حاجات آنان را برآورده می سازد.

 

 

 

درخت سبز کیش

.درخت سبز کیش