راه اندازی پرواز کیش ساری

پرواز دو طرفه کیش ساری توسط هواپیمایی کیش ایر در روزهای دوشنبه و پنجشنبه برقرار می شود.این پروازها برای رفاه مسافران مازندرانی راه اندازی می شود و به صورت دائم است و همچنین چند پرواز خارجی به فرودگاه ساری برقرار خواهد شد.