فرهنگ مردم کیش

فرهنگ مردم کیش

مردم بومی جزیره کیش بیشتر از نژادهای سامی،نوردیک،دراویدی و سایپوست تشکیل شده اند.و زبان رایج کیش عربی و فارسی نیز هست.لباس محلی مردان ساکن این جزیره لباسی بلند است که با عبا می پوشند و دشداشه نام دارد که همراه با عرقچین است.از عیدهای با اهمیت کیش عید غدیر و عید قربان است.شغلهای مردم بومی این جزیره دریانوردی،دامداری،صید ماهی و بازرگانی است.ساز اصلی ساکنان  محلی طبل است.از غذاهای معروف و محلی کیش میتوان غذاهای هریسه،مضروبه،مچبوس و قلیه را نام برد که با ماهی تهیه می شوند.