زمینهای تنیس خاکی و هارت کورت جزیره کیش

این مجموعه ورزشی از مهمترین زمینهای ورزشی کیش محسوب می شود.این مجموعه ورزشی که مورد توجه فدراسیون جمهوری اسلامی است با هدف برگزاری لیگ های داخلی و ماسبقات تنیس ساخته شده است.این مجموعه که به مساحت سیزده هزارو پانصد متر مربع می باشد شامل نه زمین خاکی، زمین استادیوم ،دفترهای اداری،سکوی تماشاچیان و سرویس های بهداشتی و رختکن است.