زيباسازي سواحل كيش از كلبه هور تا كشتي يوناني

در این طرح در این مکانهای تفریحی فضای سبز گسترش خواهد یافت و در منطقه کلبه هور نورپردازی مناسب انجام خواهد شد.در این طرح از بیست و چهار اذرماه بعد از بازدید مدیر عامل کیش در دست طرح توسعه کیش قرار خواهد گرفت.در این طرح ویست چراغ رنگی و رنگ آمیزی نیمکتهای چوبی و سایر موارد انجام خواهد شد