زیبا سازی معابر کیش با فرا رسیدن بهار 93

با فرا رسیدن عید نوروز سی المان در سطح شهر نصب خواهد شد.به گزارش روابط عمومی کیش این المانها از قبیل ماهی و حلزون،هفت سین ایرانی و طرح های مینیاتوری است .این طرح ها از ام دی اف،چوب،حصیر و فلز توسط هنرمندان نیز ساخته شده اند.