سواحل جزیره کیش

سواحل جزیره کیش مرجانی و مانند نقره درخشان است در زیر نور آفتاب دارای درخشندگی خیره کننده است.و آب این جزیره بسیار شفاف است به طویکه میتوان کف دریا را مشاهده کرد.کارشناسان می گویند به دلیل وجود مرجانها اینگونه شفاف به نظر می اید زیرا آنها تصفیه کننده و شفاف کننده آب هستند.این سواحل یکی از بزرگترین ساحل های جهان است و ماهی های زیبایی در آب هستند همچنین ماهیگیران در قسمت جنوب و غرب این سواحل به صید ماهی می پردازند.این سواحل از کم خطرترین سواحل دنیاست و میتوان در آن آبتنی کرد.