ساعت کاری در جزیره کیش

ساعت کاری موسسات دولتی و بانکها در جزیره کیش از روز شنبه تا چهار شنبه است و به صورت تمام وقت از ساعت هشت صبح تا 13:30 و عصرها از ساعت پنج تا هفت مشغول کار هستند.اما در روز پنجشنبه نیمه وقت است.مراکز خرید و شرکتهای خصوصی در همه روزهای هفته از ساعت نه صبح تا 13:30 و عصرها از ساعت پنج تا 11 شب فعالیت می کنند.