سرسبزی و طراوت کیش در بهار 93

جزیره کیش با نصب سی المان و توسعه ی پنجاه هکتار زمین از گردشگران نوروزی استقبال می کند.به گزارش روابط عمومی جزیره کیش طرح گسترش فضای سبز برای گردشگران نوروزی تا اخر اسفند ماه ادامه دارد.و حدود پنجاه هکتار به فضای سبز افزوده می شود.