شهر زیر زمینی کاریز

شهر زیر زمینی کاریز حدود دو هزار و پانصد سال سابقه ی تاریخی دارد و آب ساکنان اطراف این جزيره را تامين می کند، این قنات عمق و طول زیادی دارد و از مهمترین قنات‌هاى ایران است.شهر زیر زمینی کاریز به قسمتهای گوناگونی تقسیم شده است  از قبیل رستوران سنتی و جدید ،صنایع دستی ،سالن کنفرانس و آمفی تئاتر و گالری هنر این کاریز حدود شانزده متر عمق دارد و سقف آن 8 متر ارتفاع دارد.