صید بیش از 3 هزار تن ماهی در کیش

مدیر عامل شیلات در جزیره کیش اعلام کرد بیش از 3 هزار تن ماهی توسط صیادان این جزیره به بازار وارد شد.به گزارش روابط عمومی کیش صید این ماهیها شامل بیش از هزار تن ماهی کفزی ،دویست و شصت تن ماهی زی درشت  .و صد و چهل تن ماهی زی ریز بوده است وی افزود صید ماهی در سال نود و دو 4 برابر نسبت به سال گذشته افزایش یافته است