صید ماهی در اسکله تفریحی کیش آزاد گردید

 
صید ماهی در اسکله تفریحی کیش آزاد گردید
 
به دلیل درخواست علاقمندان به ماهیگیری ممنوعیت ماهیگیری در اسکله تفریحی کیش رفع گردیدمدیر عامل جزیره کیش در رو ز 2 آبان این اسکله دیدن کردند.و ایشان بیان نمود جشنها و مناسبتها در این اسکله تفریحی برگزار شود.و بخشی از این اسکله را به قلاب ماهیگیری اختصاص دادند.