غذا دادن به ماهیها در کیش

این جزیره به دلیل نزدیک بودن به آبهای آزاد ماهی های گوناگون و زیبایی در این آبها وجود دارند.و یکی از ویژگی های منحصر به فرد این جزیره محسوب می شود.و از تفریحات گردشگران در جزیره کیش غذا دادن به مهیهای زیبای کیش استدر مکانهایی مانند اسکله پارک مرجان،اسکله تفریحی و ساحل کیش میتوانید با دادن غذا انواع ماهیهای زیبا را تماشا کنید.این دریاها به سبب زلال و شفاف بودن تا چند متری قابل دیدن است.