قایق های کف شیشه ای کیش

این قایق ها با کف شیشه ای مسافتی را تا مناطق مرجانی و آبزیان طی می کنند این قایقها که در شب حرکت میکنند و توسط نوری که در کف گذاشته شده است میتوانید موجودات دریایی و مرجانها را ببینید.این قایق های کف شیشه ای گردشگران زیادی را جذب کرده است.اسکله جدید کیش که به نام اسکله تفریحی سفین برای ساکنان این منطقه ساخته شده که مردم در آن لذت میبرند.