مجموعه تفریحی دریایی کیش

مجموعه تفریحی دریایی کیش

یکی از بزرگترین و مدرن ترین تفریحات دریایی کیش مجتمع ورزش های دريایی کیش است.و تنها مجموعه ورزشی دریایی هوشمند در ایران است.این مرکز دریایی باساحل ماسه ای بسیار دیدنی است.در شرق این مجتمع بازارها و هتلهای کیش قرار گرفته اند.تا دسترسی برای میهمانان راحت باشد.تمام امکانان این مجموعه ی آبی استاندارد و مدرن می باشد.این طرح یکی از طرحهای برگزیده مجله معتبر فرانسه گردید.این مجموعه شامل دو دو قسمت ساحلی و دریایی است.قسمت درایی آن از عرشه نیم دایره تشکیل شده است که طول آن سیصد متر و عرض آن سه متر است.و قسمت دریایی را احاطه کرده است.قسمت ساحلی و خشک ای مجموعه یک سازه نیم دایره است که دارای هفده بخش متفاوت است.که شامل فروشگاه لوازم شنا ،کافی شاپ،دوش،اتاق غریق نجات،انبار و سرویسهای بهداشتی و غیره است