مسیرهای دریایی برای سفر به قشم و کیش

برای سفر به قشم میتوان از بندر شهید حقانی و سفر با اتومبیل باید از مسیر دریایی بند پهل و بندر لافت استفاده کنند.همچنین بند لنگه ،چارک در سمت غرب هرمزگان برای سفر جزیره کیش است.