مقررات ورود به کیش

1-مسافران کیش می توانند بدون نیاز به ثبت گمرک ،کامپیوتر شخصی،دوربین فیلمبرداری و لوازم شخصی خود را به همراه داشته باشند.

2-ورود حیوانات خارج از کشور باید مجوزهای لازم از گمرک و دامپزشکی را داشته باشند.

3-مسافران در صورتی که جنس و یا کالای خارجی داشته باشند غیر از لوازم شخصی باید در گمرک ثبت شده باشد و در سالن ورود باید به گمرک اطلاع بدهند

4-مسافرین کشورهای خارجی میتوانند کالا به میزان صد و شصت دلار ترخیص کنند به شرطی که تجاری نباشد و شرعی باشد