موقعیت جغرافیایی جزیره کیش

این جزیره به مساحت نود هزار و چهار صد و پنجاه و هفت  یکی از زیبا ترین جزیره های خلیج فارس است این جزیره که هجده کیلومتری جنوب ایران قرار دارد . این جزیره که به طول پانزده کیلومتر در قسمت شرقی است و در قسمت شمالی آن هفت کیلومتر پهنا دارد و به شکل بیضی است.این جزیره از راه دریایی تا جزیره هندورابی بیست و هشت کیلومتر فاصله دارد تا جزیره سیری هشتاد و هفت کیلومتر ،تا قشم دویست و بیست و پنج کیلومتر تا جزیره ابوموسی صد و هفتاد و هفت کیلومتر و تا دبی دویست کیلومتر فاصله دارد.فاصله ی جزیره کیش تا تهران با پرواز هزار و پنجاه و دو کیلومتر است و از راه زمینی هزار و ششصد کیلومتر فاصله دارد.