نمايشگاه خزندگان در کیش

نمايشگاه خزندگان در کیش

در نمايشگاه جزیره کیش بيش از صد نوع خزنده و مار به نمایش گذاشته شده است از قبیل مارهاي مارپرنده تايلند، پيتون آفريقا و آمازون، بوا، عقرب سياه امپراتور آفريقا، سوسمارايگوانا ماداگاسکار، عنکبوت هاي بزرگ و پرنده خوار برزيلي هستند. آدرس: کیش-خيابان فردوسي جنب پارک آهوان