هتل خاتم کیش

هتل خاتم کیش

این هتل یک ستاره  که در میرمهنا و در کنار بازار عربها واقع شده است دارای بیست و هشت اتاق می باشد از امکانات هتل می توان تلویزیون،سیستم تهویه،مبلمان شده ،یجچال را نام برد.