پارک آهو و باغ وحش کیش

پارک آهو و باغ وحش کیش

این پارک و باغ وحش به علت ساخت مجتمع تجاری تخریب و به محل دیگری انتقال یافت.باغ وحش کیش که همان  پارک آهوها نام دارد یکی از مکانهای سرسبز بود که دارای میمونهای سنجابی ،چند پرنده زیبا ،چند راس آهو ،شیر و خرس بود و تنها باغ وحش در جزیره کیش بودو به این بهانه که نکات زیست محیطی رعایت نمیشد برای ساخت مجتمع تجاری تخریب شد.این باغ وحش با مساحت دو هکتار و بیش از دویست درخت بود و ساکنان مخالف تخریب این پارک بودند بعضی از این حیوانات به پارک دلفین ها و برخی دیگر به جزیره فارور انتقال داده شدند.زمینی به اندازه دویست و چهل هکتار برای نگهداری از این آهوها در نظر گرفته شده است.